Economisch herstel in Kazakstan belangrijker dan democratisering

Het economisch herstel van Kazakstan moet volgens president Nursultan Nazarbayev op dit moment de aller grootste prioriteit zijn. Zelfs als dat politieke democratisering in de weg staat. Dat was de boodschap van de Kazakstaanse leider tijdens de opening van het parlementaire jaar op 1 september. “we moeten niet alleen deze moeilijke tijd doorkomen, maar ons vooral zorgvuldig voorbereiden op de ontwikkeling die intreedt na deze crisis.” Met deze opmerkingen lijkt de laatste kans op meer democratie in Kazakstan, voor het voorzitterschap van het land van de Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) in 2010, te zijn verkeken.

Kazakstan heeft op dit moment een dubieus politiek systeem, waarbij de Nur Otan partij van de President Nazarbayev alle zetels in het parlement heeft. Maar in 2010 zal het land toch een multilaterale organisatie als de OSCE moeten leiden. Daarom gingen er de afgelopen maanden stemmen op om nog voor het volgende jaar vrije verkiezingen te houden in het Centraal Aziatische land. Die plannen lijken door economische crisis definitief van tafel te zijn geveegd.

Net als de rest van de wereld is ook Kazakstan hard getroffen door de wereldwijde kredietcrisis. Daarnaast werd het bankwezen getroffen door enkele flinke schandalen. In februari bleek dat het grootste financiële instituut van het land, BTA Bank, jarenlang is geleid door een ring van criminelen met Mukhtar Ablyazov aan het hoofd. De ex-voorzitter van de bank is inmiddels het land uitgevlucht. Niet veel later bleef BTA voor 12 miljard dollar op hun leningen in gebreke. Daarop besloot de Kazakstaanse regering de bank te nationaliseren. Ook de tweede bank van het land, de Alliance Bank, werd genationaliseerd en voormalig voorzitter Zhomart Yertayev werd opgepakt op verdenking van het stelen van 1.1 miljard dollar. Deze arrestatie is niet onomstreden, boze tongen beweren dat de regering Yertayev als zondebok gebruikt.

Inmiddels noemt president Nazarbayev de situatie stabiel, maar waarschuwt hij: “Het is belangrijk dat het Kazakstaanse banksysteem geen commerciële en financiële risico’s neemt.” Het land zou zich, volgens de president beter kunnen bezighouden met de zware industrie. Daarom wil hij voor het eind van het jaar zijn ‘vijfjarenplan voor de industrie’ doorgevoerd hebben. Aangezien zijn partij de enige in het parlement is worden daar geen problemen bij verwacht.

Bron: Eurasianet

Share Button