Populariteit van president Correa onder druk in Ecuador

 


Iets meer dan een maand geleden was het nog feest in Quito, omdat het 200 jaar geleden zo succesvol in opstand kwam tegen de Spaanse onderdrukkers. Maar ook om te vieren dat de populaire president Rafael Correa herkozen was. Toch is zijn imago de afgelopen maand verslechterd, meldt de El Tiempo in Ecuador. Het was tijdens dit bewuste feestje namelijk dat hij een toespraak hield die wenkbrauwen deden fronzen. Ook krijgt hij veel kritiek voor zijn aanpak van de voortdurende spanningen met Colombia.

 

Volgens opiniepeiler Santiago Perez had president Correa steun van 66,6% van de bevolking bij aanvang van zijn ambtstermijn. Correa is populair door zijn sociale politiek. Hij voert sinds zijn aantreden een strijd tegen het analfabetisme, de armoede in het land, corruptie, de ‘braindrain’ waardoor het land gespecialiseerde mensen verliest en voor een beter onderwijssysteem, integratie van gehandicapten en promotie van de consumptie van nationale goederen. Maar vooral op het gebied van de gezondheidszorg heeft Correa enorme hervormingsplannen doorgevoerd. Door de uitbreiding van gratis medische assistentie konden de armere Ecuadoreanen gebruik maken van medische voorzieningen. Het is voor het eerst in 30 jaar dat een president wordt herkozen in Ecuador.

 

De redevoering die hij echter hield op de dag dat zijn aantreden als herkozen president werd gevierd, heeft zijn populariteit een flinke deuk gegeven. In zijn toespraak pleitte hij voor de oprichting van ‘revolutionaire comités in elk huis en civiele comités ter verdediging van de revolutie in elke buurt.’ Dit was volgens Correa nodig om het risico dat kleine maar economisch machtige oppositiegroepen zijn revolutie zouden boycotten en de regering daarmee omver zouden werpen te voorkomen. Tevens hebben de comités als doel om als overheid dichter bij het volk te komen staan en overheidstaken te versterken. Deze projecten wekken bij de oppositie en critici argwaan. Zij zijn bang dat de bevolking op die manier wordt gecontroleerd en tegenstanders zelfs vervolgd. President Correa heeft heel wat economisch machtige tegenstanders die het niet eens zijn met zijn veranderingspolitiek, die kunnen door de comités in de gaten worden gehouden. 

 

De media kopten na de toespraak op 10 augustus ‘Cubanisering van Ecuador’ en betitelden Correa als communist en chavista, wat zo ongeveer het ergste scheldwoord is voor een president in Zuid-Amerika. In Ecuador bestaat veel steun voor een sociaal beleid, maar men heeft wel een grote weerstand tegen het socialisme op de manier van Castro of Chavez met veel controle en onderdrukking. 

 

Chavez krijgt ook veel kritiek door zijn manier van optreden bij de voortdurende spanningen met Colombia. Sinds het bombardement van de Colombiaanse FARC op Ecuadoriaans grondgebied, op 1 maart 2008, zijn beide landen diplomatiek onverzoenbaar. De Colombiaanse president Uribe beschuldigt juist Correa van banden met de FARC, schrijft The Economist. Er zijn documenten en een video met FARC-leider Mono Jojoy gevonden op de computer van de overleden FARC-commandant Raul Reyes, waarin wordt gesuggereerd dat de FARC Correa’s verkiezingscampagne in 2006 heeft gefinancierd. Alfonso Cano, de hoogste FARC-leider, ontkent echter financiële steun aan Correa.  Volgens de Ecuadoriaanse president zijn de documenten en de video gemanipuleerd. 

 

De spanningen tussen Ecuador en Colombia werden, volgens The Times, groter toen Colombia een overeenkomst sloot met de Verenigde Staten over het gebruik van zeven militaire bases op Colombiaans grondgebied deze zomer. Volgens de Verenigde Staten om te gebruiken in de strijd tegen drugshandel, maar de buurlanden van Colombia zijn achterdochtig geworden. Zij zien de bases als een aanslag op hun soevereiniteit omdat ze de strategische aanwezigheid van de Verenigde Staten in de regio vergroten. Ook Ecuador voelt zich bedreigt en heeft afgelopen maand bezit genomen van de militaire basis Manta in eigen land, die decennialang tegen betaling functioneerde als luchtmachtbasis van de Verenigde Staten. Op de top van de Zuid-Amerikaanse Unie in Quito, waar Correa het presidentschap voor het komende jaar op zich nam, werden de spanningen eens te meer duidelijk. President Uribe schitterde daar in afwezigheid. De unie werd in 2008 juist opgericht ter bevordering van de sociale, politieke en economische samenwerking van de Zuid-Amerikaanse landen. 

 

Inmiddels lopen al enkele comités in Ecuadoreaanse buurten. Alianza Pais, de politieke partij van Correa, zal de comités financieren. Deze projecten en de gespannen verhouding met buurland Colombia zullen de populariteit van Rafael Correa de komende tijd op de proef stellen. 

 

bronnen: The (Tehran) Times, El Tiempo, The Economist, 

artikel: http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=24838&cHash=341c4f5d58

Share Button