Tsjechische Raad bejubelt Finse economie

UTRECHT – De Tsjechische National Economic Council (NERV) heeft in haar adviezen aan de politiek om uit de economische crisis te komen, zich veelvuldig bediend van Finse ideeën. “Wij bewonderen de aanpassingen die Finland heeft doorgevoerd toen zij in crisis zaten”.

Voorbeeld

NERV logoIn het onlangs uitgebrachte Final Report analyseert de groep de huidige economie van Tsjechië, en presenteert het een aantal aanbevelingen voor de overheid om uit de economische crisis te komen en de economie in de toekomst te versterken. The Prague Post valt op dat de NERV Finland ziet als het perfecte economische voorbeeld voor Tsjechië.

Ommezwaai

Miroslav Záme?ník, een van de auteurs van het rapport, ziet overeenkomsten met de beide economieën. Tsjechische politici zouden er daarom goed aan doen om hun voorbeeld te volgen. In The Prague Post zegt hij: “Wij bewonderen Finland om hun financiële aanpassingen die zij hebben doorgevoerd toen zij in de jaren ’90 in economische crisis verkeerde. Zij hebben, met succes, hun economie omgezwaaid.”

Uit het boekje

Een van de aanbevelingen van de raad is de overheidsuitgaven in de gaten te houden en eventueel te beperken in verkiezingstijd. In Tsjechië kennen die uitgaven volgens de raad “dramatische veranderingen” als er verkiezingen aankomen. Finland had ook te kampen met dergelijke praktijken, maar heeft zich hier zo tegen verzet dat ook tijdens verkiezingen het budget relatief stabiel blijft.

Verder noemt de raad de Finse economie “de Keynesiaanse theorie volgens het boekje”, en wil het in dat licht ook meer transparantie en regulering van de overheidsuitgaven.

Eigen ideeën

Naast aanbevelingen gebaseerd op Finse voorbeelden, pleiten de auteurs van het rapport ook voor meer BTW en een versoepeling van een van de criteria om de Euro in te voeren (men vindt de eis dat de staatsschuld ten opzichten van het bruto nationaal product niet meer mag bedragen dan drie procent, te streng in deze tijd).

Het is afwachten in hoeverre de adviezen van de NERV gestalte krijgen in Tsjechië. Záme?ník verwacht dat er gerust wat weerstand zal komen tegen de voorstellen, maar dat “alles bediscussieerd zal worden in het kabinet”.

Bron: The Prague Post

Share Button