BBP-groei in Europa

Afgelopen week was het weer zover: Prinsjesdag! Niet alleen de gouden koets staat centraal op deze dag, maar vooral de miljoenennota trekt de aandacht van heel Nederland. In de nota worden de inkomsten en uitgaven van het Rijk in kaart gebracht. En volgens de nota gaat het goed met de Nederlander: de koopkracht stijgt met 2,1%. Maar hoe gaat het met de Nederlandse economie?

Om dit in kaart te brengen hebben we de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van de Europese Unie, inclusief Nederland, in kaart gebracht. Vanaf 2008 hebben veel landen, waaronder Nederland, het moeilijk gehad en daalde het BBP telkens ten opzichte van het vorige jaar door de economische crisis. In Nederland bleef het BBP jaarlijks dalen tot 2014, toen was de eerste voorzichtige groei zichtbaar. Vanaf dat moment gaat het alleen maar harder: elk jaar nam de groei van het BBP toe. Het BBP van Nederland steeg ten opzichte van 2008 harder dan dat van landen als Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De conclusie: het gaat goed met de Nederlands economie. Als zowel de koopkracht als het BBP stijgen, is te stellen dat de Nederlandse economie stappen maakt. Daarnaast neemt ook elk jaar de groei van het BBP toe, ook dit is een goed teken: het einde van de groei is nog niet in zicht.