Economische verschillen tussen Nederlandse provincies

Foto: Pexels

De Nederlandse economie blijft groeien. Het bruto binnenlands product (bbp) neemt in 2018 toe met 2,8 procent en in 2019 met 2,6 procent. Daarmee wordt 2019 het zesde jaar op rij met economische groei. Maar hoe gaat het met de Nederlandse economie als we kijken naar het totaal van alle bezittingen (activa) en eigen vermogen per provincie?

Wat opvalt aan deze kaartgrafiek is dat er grote verschillen te zien zijn. Zowel bij de activa als het eigen vermogen heeft Zuid holland de laagste balansstanden, wat over de jaren aanhoud. Friesland, Groningen en Gelderland hebben de hoogste balansstanden wat betreft de activa, waarbij Gelderland er boven uitsteekt bij het eigen vermogen. Ook is het niet bij alle provincies het geval dat de het eigen vermogen (het saldo van de rekening) stijgt over de jaren heen, wat je wel zou verwachten met de economische groei in Nederland. We kunnen hiermee concluderen dat de economische groei niet op iedere provinciale rekening effect heeft.

Door: Stan Bollee en Iris van het Ende