Gaat het met Afrika beter dan met Nederland?

Aanstaande dinsdag is het weer de zover, de 3e dinsdag van september. Dit betekent traditiegetrouw dat de miljoenennota wordt gepresenteerd aan het volk. Maar hoe gaat het met onze economie ten opzichte van andere landen? 

Het Sub-Sahara-Afrika zijn 44 landen ten zuiden van de Sahara. In de grafiek is duidelijk zichtbaar dat het bruto binnenlands product (BBP) van Nederland tot 2005 redelijk gelijk is in vergelijking met Sub-Sahara-Afrika. Na 2005 neemt het BBP van Sub-Sahara-Afrika enorm toe, met een piek in 2014. De BBP was toen ruim twee keer zo hoog als die van Nederland volgens ‘The World Bank’. 

Ontwikkelingshulp 
Een van de redenen dat Sub-Sahara Afrika met de jaren rijker wordt, ligt vooral aan het ontvangen van ontwikkelingshulp. Volgens de cijfers van ‘The World Bank’ loopt het aantal ontvangen geld redelijk gelijk met de stijging van het BBP van Sub-Sahara Afrika. In 2002 werd er rond de 16 miljard euro aan ontwikkelingshulp naar Sub-Sahara Afrika gestuurd, waar dit in 2018 zelfs 42 miljard bedroeg. 

Per inwoner 
Sub-Sahara-Afrika heeft in totaal 1107 miljoen inwoners. Het bruto nationaal inkomen (BNI) wordt per inwoner berekend. Het BNI van Nederland ten opzichte van Sub-Sahara-Afrika is duidelijk een stuk hoger. Dit komt door het grote verschil in aantal inwoners. Het BNI is een maat voor de welvaart van een land of streek.  

We kunnen dus concluderen dat het in Nederland vele malen beter gaat dan in meerdere landen in Afrika. Ook al hebben we nu te maken met een behoorlijke tegenslag. Qua economie staan we er nog steeds goed voor.  

Auteurs: Jochem Bosboom en Demi Spaargaren