Inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Europa

Inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen is een onderwerp dat al lange tijd ter sprake is. Het komt veel voor dat mannen meer verdienen dan vrouwen, terwijl zij dezelfde functie hebben. Hoe is dit in Nederland? En is dit in de rest van Europa ook te zien?

Volgens cijfers van het CBS lijkt het inderdaad het geval te zijn. In bovenstaande grafiek is te zien dat vrouwen inderdaad minder inkomen hebben dan mannen. Vrouwen verdienen gemiddeld €29.200 per jaar, terwijl mannen in een jaar gemiddeld €47.400 verdienen. Hierbij gaat het over het gemiddeld persoonlijk inkomen. Deze bestaat uit het persoonlijk bruto-inkomen, verminderd met premies inkomensverzekeringen.

Uit cijfers van het ‘Our World in Data’ kunnen we de inkomensverschillen zien van Europa. Deze zijn te zien in bovenstaande kaart. Als we naar Europa gaan kijken kunnen we zien dat niet alleen in Nederland een verschil te zien in inkomens tussen mannen en vrouwen. Nederland heeft een gemiddelde van 16,07% verschil in inkomen tussen man en vrouw. Het land met het grootste verschil in inkomen is Estland met een verschil van wel 28,16%. Italië heeft het minst grote verschil en staat onderaan met maar 6,12%.

Om erachter te komen of deze ongelijkheid in lonen te koppelen is aan de welvaart van de desbetreffende landen, is het BBP in miljoenen toegevoegd. Het BBP is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode. Veeg met de muis over de verschillende landen om de cijfers in te zien. Wanneer we de verschillende landen onder de loep nemen is vrij snel waar te nemen dat er weinig verband is tussen de rijkdom in een land en het procentuele verschil in lonen tussen mannen en vrouwen. Zo zijn de procentuele verschillen het grootst in Estland, Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk, terwijl deze landen erg uit elkaar liggen wat betreft het BBP.

Bron: CBS, CBS, Our World in Data

Simone Helgers, Lars de Nijs Bik