Inkomsten van provincies 16 procent lager dan in 2015

Om in kaart te brengen hoe het met de Nederlandse economie gaat, zijn wij ons gaan verdiepen in de lasten en baten van verschillende provincies. Op deze manier konden wij in kaart brengen of de inkomsten en uitgaven een groot verschil laten zien per provincie in de afgelopen vier jaar.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de lasten van alle provincies samen in de jaren 2016-2019 zijn teruggelopen met 11 procent. De baten liepen in deze periode nog iets sterker terug, namelijk met 16 procent. Een aantal opvallende punten in onze grafiek zijn dat in Drenthe en Flevoland zowel de lasten als baten opliepen en in Gelderland de uitgaven afnamen met 36,7 procent.

De conclusie die wij op basis van deze grafiek kunnen trekken is dat het minder goed gaat met de Nederlandse economie dan vier jaar geleden. De inkomsten van de meerderheid van de provincies zijn flink teruggelopen ten opzichte van 2015. Ook laten de inkomsten bij 8 van de 12 provincies een hogere afname zien dan de uitgaven.