Nederlandse economie op de zesde plek in Europa

Geschreven door Menno Noltes en Niels Masson

Hoe gaat het met de Nederlandse economie? Dat is de vraag die we onszelf deze week hebben gesteld. Om daarachter te komen hebben we de koopkracht bruto binnenlands product (BBP) per persoon in Nederland vergeleken met dat van andere Europese landen. Op deze manier valt er te peilen hoe welvarend de gemiddelde Nederlander is ten opzichte van zijn of haar mede Europeanen.

Uit de statistieken van Eurostat blijkt dat Nederland op de zesde positie van Europa staat met €39.900. Daarmee houdt het grote Europese landen als Duitsland, het Verenigd Konikrijk en Frankrijk onder zich. Het land dat onder aan de lijst is terug te vinden is Albanië met een koopkracht in BBP per persoon dat €9.400 bedraagt. Dit is dus aanzienlijk lager dan dat van Nederland. Verder is het opvallend dat het land boven aan de lijst, Luxemburg, een koopkracht in BBP per persoon heeft dat bijna tweemaal zo hoog is als dat van Nederland. Luxemburg wordt namelijk geïndexeerd op €78.500.

Om terug te komen op de vraag “hoe gaat het met de Nederlandse economie?” kunnen we naar onze mening stellen dat het in Nederland ten opzichte van andere Europese landen prima gaat. Met een zesde plaats op de ranglijst laten we mening Europeaan onder ons. Daarentegen moet wel in ogenschouw genomen worden dat de koopkracht BBP per persoon niet alles zegt over de economie van een land.